11 maja 2023 – pożar wysypiska śmieci w Suchym Lesie

11 maja 2023 roku, nasza jednostka otrzymała wezwanie do pożaru na wysypisku śmieci w miejscowości Suchy Las. Nasze działania skupiały się na monitorowaniu sytuacji z powietrza. Wykorzystanie drona okazało się niezwykle przydatne w gaszeniu pożaru na tym obszarze. Mogliśmy za jego pomocą, precyzyjnie monitorować całe zdarzenie z lotu ptaka oraz skutecznie kierować strumieniami wody. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii takich jak dron podczas działań ratowniczo-gaśniczych przynosi realne korzyści oraz zwiększa skuteczność przeprowadzonych akcji.
Siły i środki:
-OSP Golęczewo x1
-OSP Zielątkowo x2
-OSP Suchy Las x3
-OSP Promnice x1
-OSP Mrowino (dron) x1
-JRG 5 x3
-JRG 7 x1
-JRG 8 x2
-KW PSP Poznań