HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA OSP MROWINO

2020 r.


Marzec – Zawody MDP – jedno pierwsze miejsce i dwa trzecie miejsca (w różnych kategoriach)
21 września – o godzinie 19:20 do remizy OSP Mrowino zawitał fabrycznie nowy średni wóz bojowy MAN TGM 13.290 wyprodukowany przez firmę MOTO TRUCK.
8 grudnia – OSP Mrowino wygrywa Ogólnopolski Konkurs Filmowy Strażacy dla Klimatu
Powstał nowy herb OSP Mrowino

 

2019 r.


– Pokazy i szkolenia w szkole podstawowej – poruszane tematy to: bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Dodatkowo przeprowadziliśmy pokazy i szkolenia dla pracowników firm współpracujących z naszą jednostką
– Uczestniczyliśmy w „Lanym Poniedziałku”
– Część naszej historii została ujęta w książce pt. „MROWINO. Przyczynek do historii” autorstwa Maciej A. Szewczyka i dodatkowo za pieniądze zebrane z jej sprzedaży został zakupiony dla nas sprzęt
– Wygraliśmy X Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Szkół Mundurowych Powiatu Poznańskiego w Puszczykowie
– Zakupiliśmy ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, budżetu Gminy Rokietnica oraz środków własnych jednostki OSP Mrowino wóz strażacki Peugeot Boxer
– 23 marca – Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej dla MDP w Kostrzyniu – dwa pierwsze miejsca i jedno drugie miejsce.
– 8 czerwca – zorganizowaliśmy Gminny Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
– 29 czerwca – Zostaliśmy Wicemistrzami Powiatu na XIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Łopuchowie
– 27 grudnia – zostaliśmy wyróżnieni statuetką Rokietnickie Wierzby z kategorii Społecznik.

 

 

2018 r.


Zorganizowaliśmy wycieczkę dla druhów i dla MDP do Rakoniewic muzeum Pożarnictwa i do Wolsztyna do muzeum Parowozowni.
17 czerwiec – spotkanie przy ognisku dla MDP, druhów oraz dzieci z domu dziecka w Szamotułach
19 grudnia – zorganizowaliśmy zbiórkę słodyczy dla domu dziecka w Szamotułach
29 grudnia – obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Krzyszkowie

 

2017 r.


Styczeń – spotkanie z seniorami ze Stowarzyszenia „Pod Kasztanem” tematy spotkań to pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
4 maja – podczas Gali Finałowej I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY 2017. W kategorii „Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń” zwycięzcą została nasza jednostka!
28 maja – zawody powiatowe w Chludowie – zajęte trzecie miejsce
15 grudnia – zorganizowaliśmy zbiórkę darów które przekazaliśmy do domu dziecka w Szamotułach

 

2016 r.


Czerwiec – Zawody Powiatowe – zajęte drugie miejsce
Czerwiec – zaproszenie do sejmu RP w Warszawie w celu odebrania wyróżnienia związanego z obchodami 100. rocznicy powołania Związku Floriańskiego
Lipiec – na prośbę Zarządu Powiatowego zabezpieczaliśmy Światowe Dni Młodzieży
Grudzień – nawiązaliśmy kontakt i gościliśmy druhów Niemiec z Dolnej Saksonii

2015 r.


We własnym zakresie zorganizowaliśmy zbiórkę środków na zakup lekkiego samochodu technicznego i  udało nam się pozyskać samochód – Citroen Jumper

2014 r.

Maj – zawody powiatowe – zajęte czwarte miejsce
Czerwiec – nawiązaliśmy współpracę z firmą PZU dla której organizowaliśmy pokazy sprzętu na festynie rodzinnym.
Sierpień – zawody gminne OSP organizowane przez naszą jednostkę w których zajęliśmy pierwsze miejsce

 

DAWNIEJ:

 

Z przekazu ustnego przyjmuje się powstanie Towarzystwa Ogniowego we wsi Mrowino już w 1900 roku. Wiadomo także z dokumentów, że w 1903 r. podczas pożaru starej szkoły w Mrowinie brali udział strażacy z Mrowina i dysponowali wtedy tylko bosakami, beczkami z wodą i wiadrami. Po ówczesnym pożarze szkoły poczyniono starania, aby strażacy otrzymali sikawkę ręczną. Stróżem, który pilnował wioski od ognia był Michał Fabiś.

W roku 1905, gdy zakończyła się budowa nowej szkoły w Mrowinie nauczyciele Dulin i Gunther postanowili zagospodarować miejsce na strażacką sikawkę i sprzęt do gaszenia pożarów. Była to drewniana szopa postawiona przy szkole, by chronić ją od pożaru.

Kolejne wzmianki o straży pożarnej w Mrowinie odnajdujemy w 1917 roku, gdy to strażacy z Mrowina zaangażowali się w powołanie lub przystąpienie do Towarzystwa Floriańskiego. Z przekazu ustnego od rodzin ówczesnych strażaków wiemy, że brały w tym udział dwie osoby.

Z późniejszego okresu odnajdujemy dokumenty o przekształceniu się Towarzystwa Ogniowego w Mrowinie w Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie. Dowodem na to jest okrągła pieczęć na dokumentach.

W okresie międzywojennym straż pożarna w Mrowinie została przeniesiona do budynku murowanego, dach był kryty strzechą. Połowa budynku została przeznaczona na działalność straży, natomiast pozostała część stanowiła budynek mieszkalny dla dwóch rodzin – Zielińskich oraz Surmów, a następnie Badzińskich i Świergiel.

W 1920 roku dla straży pożarnej w Mrowinie zostaje zakupiona sikawka konna. W tamtym okresie straż pożarna liczyła wielu członków i angażowała się w różne prace społeczne. Druhowie bardzo mocno zaangażowali się w pomoc przy kościele w Cerekwicy.  Zapiski z tego okresu odnajdujemy w archiwum kościelnym, które prowadzili ówcześni proboszczowie: ks. Franciszek Ksawery Snowacki, ks. Wojciech Stefański oraz w okresie powojennym ks. Skowronek i ks. Przewoźny.

Z przekazu ustnego oraz fotografii wynika, że w dniach 11-25.03.1948 r. przynajmniej dwóch z ówczesnych strażaków a mianowicie Jan Fabiś oraz Hieronim Szermer brało udział w Kursie Dowódców Plutonu w Poznaniu. W tym czasie strażacy z Mrowina zostali doposażeni w motopompę, a we władzach jednostki byli Lewandowski Franciszek oraz Józef.

Od lat 50 tych prowadzona jest już dokładna dokumentacja działania jednostki, obejmująca wszelkie rozliczenia, faktury, składki, pokwitowania, relacje z wydarzeń oraz wiele zdjęć z tamtego okresu. Do dnia dzisiejszego zachowała się lista wpłat z 1955 r. na Fundusz Ochrony Przeciwpożarowej z podanymi imionami i nazwiskami, kwotami oraz podpisami wpłacających. Ze zbiorów dowiadujemy się również, że w tamtym okresie strażacy z Mrowina organizowali wiele zabaw tanecznych. W dokumentach z 1959 r. widnieją podpisane przez ówczesne władze czyli Edwarda Małyszkę i Zygmunta Przewoźnego wykazy imienne druhów na zawody w Swarzędzu, Golęczewie, czy też w Suchym Lesie. W dokumentach z lat 1957-1961 odnajdujemy protokoły komisji rewizyjnej w składach Józef Koralewski, Szczepan Szaterski, Nikodem Kudliński oraz Czesław Trzewikowski rozliczające finanse jednostki. W tych latach we władzach jednostki byli Edward Małyszka, Kazimierz Korbanek, Jan Fabiś, Hieronim Zarzyński, Zygmunt Przewoźny, Jan Potrawiak, Rafał Człapka.

W 1970 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowinie otrzymała swój pierwszy samochód bojowy – Star 25 z motopompą Polonia PO-5. Z archiwów jednostki można wyczytać, że w tamtych latach funkcje naczelnika pełnił Leszek Dłubała, a skarbnika Jan Fabiś.

12.11.1980 r. w osiemdziesiątą rocznice powstania jednostki zakupiony został sztandar OSP Mrowino, który poświęcił Ks. Kanonik Jakub Przewoźny. Środki na jego zakup pochodziły ze zbiórki wśród mieszkańców naszego sołectwa. Lista darczyńców znajduje się w archiwach jednostki a sam sztandar służy nam po dzień dzisiejszy. Z tego okresu zachowało się wiele dokumentów mówiących nie tylko o akcjach strażackich, ale również o czynach społecznych, w które byli zaangażowani strażacy z Mrowina m.in. organizacja zabaw tanecznych, naprawa drogi, prace związane z odbudową remizy, prace przy Domu Rolnika, pomoc przy budowie domu pogrzebowego oraz pogadanki w szkole na temat ochrony p.poż. W 1980 r. Zarząd OSP Mrowino tworzyli Kazimierz Lubka (prezes), Mieczysław Wilcząb (naczelnik), Marian Jebut (zastępca naczelnika), Maria Dziubińska (sekretarz). Rok później, w 1981 skarbnikiem został Marian Jebut, a zastępcą naczelnika Paweł Juś, W 1983 r. odnajdujemy w archiwach kolejne informacje o zmianach osobowych w Zarządzie. Marian Jebut zostaje naczelnikiem, sekretarzem zostaje wybrany Włodzimierz Kurzawa, a skarbikiem Jakub Mysior. W latach 1985,1986 na dokumentach jednostki odnajdujemy podpisy Zarządu w składzie: naczelnik – Mieczysław Wilcząb, prezes – Kazimierz Lubka, skarbnik – Jakub Mysior. Rok później w 1987 r. prezesem OSP zostaje Marian Jebut, a sekretarzem Jacek Trzybiński.

W 1989 r. zostaje powołany nowy Zarząd. Prezesem zostaje Stanisław Springer, naczelnikiem Leszek Małyszka. Nowe władze w roku 1990 podejmują się rozbudowy remizy, która zyskuje już współczesny wygląd. Nasza jednostka w tym roku otrzymuje również z PSP samochód bojowy Star 244.

Od tego momentu jednostka OSP Mrowino rozwijała się już bardzo dynamicznie, przybywał nowy sprzęt do ratownictwa technicznego czy medycznego.  Przybywali  również nowi druhowie. Od 2006 r. w skład zarządu OSP Mrowino (który działa do dnia dzisiejszego) wchodzą: Marek Goraj – prezes, Leszek Małyszka – naczelnik, Andrzej Małyszka – skarbnik. W obecnym czasie w szeregach naszej jednostki funkcjonuje 27 druhów czynnych oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Posiadamy trzy wozy bojowe – jeden GBA i  dwa SLRT. Bierzemy udział nie tylko w działaniach ratowniczych, ale również w różnych akcjach społecznych i charytatywnych. W naszych kalendarzach na stałe zapisało się wydarzenie Drzwi Otwartych OSP Mrowino, które organizowane są co roku na początku maja. Nasi druhowie z sukcesem reprezentują jednostkę z Mrowina na gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując na nich wysokie lokaty. Jednostka cieszy się dużym zaufaniem społecznym, lecz najbardziej cieszy nas aktywność naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, bowiem to w ich rękach jest dalsza przyszłość naszej jednostki i nadzieja, że tak piękna i długa historia oraz tradycja naszej jednostki z Mrowina nie pójdzie w zapomnienie.

Obecni druhowie OSP Mrowino:

Behnke-Borowczyk Rafał, Cempel Maciej, Dobrochowski Maciej, Goraj Marek, Hajdo Adam, Hajdo Marcin, Hornung Mateusz, Hornung Piotr, Kaczmarek Michał, Krawiec Paweł, Kropacz Łukasz, Matysiak Zbigniew, Matysiak Łukasz, Małyszka Andrzej, Małyszka Leszek, Małyszka Maciej, Małyszka Mateusz, Małyszka Piotr, Mysior Rafał, Pawlak Hubert, Potrawiak Patryk, Rzepka Mateusz, Tomczak Grzegorz, Wawrzyniak Bartosz, Zborowska Agnieszka, Zborowski Robert.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

Behnke-Borowczyk Konrad, Gościniak Krzysztof, Hajdo Zuzanna, Jeziorowski Jakub, Kaczmarek Maja, Kaczmarek Oskar, Kleczewski Mikołaj, Kram Zuzanna, Łazorczyk Paweł, Maćkowiak Maksymilian, Małyszka Dominik, Nieznański Grzegorz, Zborowski Alan.

 

Co roku zabezpieczaliśmy także biegi, rajdy rowerowe, marsz latarnika, imprezy okolicznościowe, Rumpuć, Wydarzenia Kościelne.
Organizowaliśmy zabawy taneczne, pokazy, szkolenia, a także drzwi otwarte.

Filmy z pozostałych Drzwi otwartych są dostępne na naszym kanale w serwisie YouTube: link

Niektóre puchary i dyplomy znajdujące się w Remizie OSP Mrowino: