HISTORIA OSP MROWINO

Z przekazu ustnego przyjmuje się powstanie Towarzystwa Ogniowego we wsi Mrowino już w 1900 roku. Wiadomo także z dokumentów, że w 1903 r. podczas pożaru starej szkoły w Mrowinie brali udział strażacy z Mrowina i dysponowali wtedy tylko bosakami, beczkami z wodą i wiadrami. Po ówczesnym pożarze szkoły poczyniono starania, aby strażacy otrzymali sikawkę ręczną.

W roku 1905, gdy zakończyła się budowa nowej szkoły w Mrowinie nauczyciele Dulin i Gunther postanowili zagospodarować miejsce na strażacką sikawkę i sprzęt do gaszenia pożarów. Była to drewniana szopa postawiona przy szkole, by chronić ją od pożaru.

Kolejne wzmianki o straży pożarnej w Mrowinie odnajdujemy w 1917 roku, gdy to strażacy z Mrowina zaangażowali się w powołanie lub przystąpienie do Towarzystwa Floriańskiego.

Z późniejszego okresu odnajdujemy dokumenty o przekształceniu się Towarzystwa Ogniowego w Mrowinie w Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie.

W 1920 roku dla straży pożarnej w Mrowinie zostaje zakupiona sikawka konna. W tamtym okresie straż pożarna liczyła wielu członków i angażowała się w różne prace społeczne. Druhowie bardzo mocno zaangażowali się w pomoc przy kościele w Cerekwicy.  Zapiski z tego okresu odnajdujemy w archiwum kościelnym, które prowadzili ówcześni proboszczowie: ks. Franciszek Ksawery Snowacki, ks. Wojciech Stefański oraz w okresie powojennym ks. Skowronek i ks. Przewoźny.

W latach 1940-1945 straż pożarna w Mrowinie została przeniesiona do budynku murowanego. Połowa budynku została przeznaczona na działalność straży, natomiast pozostała część stanowiła budynek mieszkalny. W tym czasie strażacy z Mrowina zostali doposażeni w motopompę.

Od lat 50 tych prowadzona jest już dokładna dokumentacja działania jednostki, obejmująca wszelkie rozliczenia, faktury, składki, relacje z wydarzeń oraz wiele zdjęć z tamtego okresu.

W 1970 ochotnicza straż pożarna w Mrowinie otrzymała swój pierwszy samochód bojowy – Star 25 z motopompą Polonia PO-5.

W 1990 roku następuje rozbudowa starej remizy, która zyskuje już współczesny wygląd.

Od tego momentu jednostka OSP Mrowino rozwijała się już bardzo dynamicznie, przybywał nowy sprzęt do ratownictwa technicznego czy medycznego.  Przybywali  również nowi druhowie. W obecnym czasie w szeregach naszej jednostki funkcjonuje 25 druhów JOTu. oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Posiadamy dwa wozy bojowe – GBA i SLRT. Bierzemy udział nie tylko w działaniach ratowniczych, ale również w różnych akcjach społecznych i charytatywnych. Nasza jednostka cieszy się dużym zaufaniem społecznym, lecz najbardziej cieszy nas aktywność naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej, bowiem to w ich rękach jest dalsza przyszłość naszej jednostki i nadzieja, że tak piękna i długa historia oraz tradycja naszej jednostki z Mrowina nie pójdzie w zapomnienie.

04.05.2017 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego MAZOWSZE w Karolinie odbyła się Gala Finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY 2017. W kategorii „Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń” zwycięzcą została nasza jednostka OSP Mrowino! Nasi przedstawiciele odebrali statuetkę m.in. z rąk Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przewodniczącego Kapituły Konkursu FLORIANY.