Prezes

Prezes

Marek Goraj
Wiceprezes

Wiceprezes

Maciej Dobrochowski
Naczelnik

Naczelnik

Leszek Małyszka
Zastępca Naczelnika

Zastępca Naczelnika

Michał Kaczmarek
Skarbnik

Skarbnik

Andrzej Małyszka
Sekretarz

Sekretarz

Bartosz Wawrzyniak
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Tomczak
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Paweł Krawiec
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Robert Zborowski
Gospodarz Remizy

Gospodarz Remizy

Hubert Pawlak
Kronikarz

Kronikarz

Agnieszka Zborowska