17 sierpnia 2023 – owady błonkoskrzydłe w Mrowinie