28 czerwca 2022 – owady błonkoskrzydłe w Przybrodzie