30 marca 2023 – otrzymanie promesy z WFOŚiGW w Poznaniu

30 marca 2023 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.” otrzymaliśmy promesę na zakup sprzętu hydraulicznego (rozpieracz kolumnowy) w wysokości 20 tyś złotych. Środki pochodzą z WFOŚiGW w Poznaniu. Dziękujemy Komendzie Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Panu Posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu i Dyrekcji WFOŚiGW!