7 sierpnia 2023 – pompowanie wody na terenie Rokietnicy