Terminarz spotkań Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mrowino*

  • 16 IX 2017 r.
  • 30 IX 2017 r.
  • 14 X 2017 r.
  • 28 X 2017 r.
  • 11 XI 2017 r.
  • 25 XI 2017 r.
  • 9 XII 2017 r.

 

*Daty spotkań mogą ulec zmianie. O wszystkich zmianach rodzice druhów lub sami druhowie będą informowani SMS.