Nowy sztandar OSP Mrowino

„Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”       

„Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”

 

Kolejna karta historii OSP Mrowino została zapisana.

29.08.2021 r. ta data na długo zostanie zapamiętana, bowiem tego dnia Komitet Fundatorów Sztandaru przekazał nowy sztandar druhom z OSP Mrowino

Wszystko rozpoczęło się o godz. 14 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Cerekwicy. Po wprowadzeniu do kościoła pocztów sztandarowych nastąpiło uroczyste pożegnanie starego sztandaru. Sztandar niósł sztandarowy druh Leszek Małyszka, dowódca pocztu druh Marek Goraj i asystujący druh Andrzej Małyszka.

Nowy sztandar został natomiast wprowadzony do kościoła w procesji liturgicznej. Sztandar niosła sztandarowa Magdalena Małyszka, dowódca pocztu Weronika Pawlak oraz asystująca Agnieszka Kaczmarek.  Mszy Św. przewodniczył Ks. Kanonik Henryk Demut, homilię wygłosił Ks. Proboszcz Andrzej Magdziarz. W imieniu Ks. Kanonika Krzysztofa Młynarczyka w Mszy Św. asystował Ks. Prałat Stefan Komorowski. Podczas Eucharystii Ks. Andrzej Magdziarz pobłogosławił nowy sztandar.

Po zakończeniu Mszy Św. przy akompaniamencie Rokietnickiej Orkiestry Dętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, pododdziałów i wszystkich gości do szkoły w Cerekwicy.

Uroczystość na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cerekwicy rozpoczęła się od wprowadzenia pododdziałów a następnie pocztów sztandarowych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiły najważniejsze momenty. Odczytany został Akt Fundacyjny Sztandaru, fundatorzy przybili pamiątkowe gwoździe do drzewca i odebrali dyplomy fundatorów. Punktem kulminacyjnym było przekazanie przez Przewodniczącą Komitetu Fundatorów Sztandaru Panią Magdalenę Małyszkę sztandaru Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Ryszardowi Kamińskiemu, który dalej przekazał go Prezesowi OSP Markowi Gorajowi. Następnie Prezes OSP Mrowino wręczył sztandar ślubującemu pocztowi sztandarowemu.

Podczas uroczystości decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów sztandar OSP Mrowino oraz Jednostka zostali odznaczeni medalem 100 lecia powstania Policji Państwowej za zasługi dla NSZZ Policjantów. Medal wręczył asp. szt. Tomasz Klonowski.

Natomiast Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im. Gen. Stanisława Taczaka Odznaką Honorową „Semper Vigilant” (wiecznie czuwający) został odznaczony Naczelnik OSP Mrowino a zarazem Komendant Gminny druh Leszek Małyszka.

Nad oprawą muzyczną całego wydarzenia czuwała niezawodna Rokietnicka Orkiestra Dęta na czele z dyrygentem Zbigniewem Starostą.

Po zakończeniu uroczystości goście mogli wpisać się do Księgi Pamiątkowej, zwiedzić wystawę strażacką.

W imieniu Komitetu Fundatorów Sztandaru oraz OSP Mrowino chcieliśmy podziękować wszystkim przybyłym gościom oraz gościom zaproszonym, fundatorom sztandaru druhnom i druhom z innych jednostek.

Serdeczne podziękowania należą się Szkole Podstawowej w Cerekwicy, w której mogliśmy zorganizować całe wydarzenie i czuć się jak u siebie. Nasza uroczystość nie była by tak wspaniała, gdyby nie oprawa muzyczna, którą zapewniła perfekcyjna Rokietnicka Orkiestra Dęta na czele z dyrygentem Zbigniewem Starostą.

Gratulacje i pozytywne komentarze, które cały czas do nas spływają przerosły nasze oczekiwania. Jesteśmy dumni z tego, że razem udało nam się ufundować i przekazać druhom nowy sztandar. Wszyscy razem jesteśmy już zapisani na kartach historii jednostki OSP Mrowino.