STRAŻACY PO GODZINACH

W tydzień po uroczystym otwarciu hali sportowej w Rokietnicy, obiekt ten został poddany „kontroli” przez strażaków z naszej gminy. Nasi druhowie sprawdzili nie tylko możliwości hali, ale również i swoją kondycję fizyczną. Obserwując rywalizację w meczu towarzyskim piłki nożnej pomiędzy druhami OSP możemy być spokojni, nasi strażacy mogą się pochwalić dobrą wytrzymałością oraz niezwykłymi umiejętnościami sportowymi.