Zakup rozpieracza kolumnowego

Miło Nam poinformować, że Osp Mrowino zrealizowało kolejny projekt : Podniesienie możliwości bojowych OSP Mrowino w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych i poważnych awarii poprzez zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków.
Jednostka zakupiła Rozpieracz kolumnowy R 421 E2, który jest uzupełnieniem ciężkiego zestawu do ratownictwa technicznego. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z kilku źródeł,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz środki własne jednostki.
Wsparcie finansowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Z tego miejsca chcieli byśmy podziękować Panu Posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu za wsparcie merytoryczne naszego projektu, oraz firmie Fire-Max oddział zachód za szybką realizacje zamówienia.