Kurs Ratownictwa Technicznego

Od 20 do 22.02.2015 r. miało miejsce szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Uczestniczyli w nim nie tylko druhowie z naszej jednostki, ale również druhowie z całej Gminy Rokietnica oraz z innych gmin powiatu poznańskiego. Część teoretyczna kursu została przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Mrowinie, zaś część praktyczna odbyła się w Szamotułach. Podczas kursu druhowie zdobyli wiedzę m.in. z zakresu wypadków drogowych, budowy pojazdów samochodowych, czy ratowniczych urządzeń hydraulicznych. Dowiedzieli się również jak należy właściwie przeprowadzić akcje ratowniczą na drodze oraz poznali metody uwalniania poszkodowanych z pojazdów mechanicznych. Po odbyciu części teoretycznej miała miejsce część praktyczna, która umożliwiła druhom połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretyczno-praktycznym. Wszyscy druhowie zdali go z wynikiem pozytywnym, otrzymując tym samym zaświadczenie z rąk Komendanta Miejskiego st. bryg. dr inż. Witolda Rewersa potwierdzające zdobyte umiejętności.

Tego samego dnia przed remizą OSP Mrowino odbył się również egzamin kończący kurs podstawowy I i II stopnia, w którym brali udział druhowie z OSP Biskupice.

Niedzielne wydarzenia zostały uroczyście zakończone i podsumowane przez Komendanta Miejskiego st. bryg. dr inż. Witolda Rewersa.

Osp Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino OSP Mrowino