Nowy MAN w OSP Mrowino!

21.09.2020 r
Właśnie ten dzień zapewne na długo pozostanie w pamięci druhów z OSP Mrowino.
O godzinie 19:20 do remizy tutejszych Strażaków zawitał fabrycznie nowy średni wóz bojowy MAN TGM 13.290 wyprodukowany przez firmę MOTO TRUCK. Koszt zakupu to 799 500,00 zł. Hucznie powitany przez tutejszych Strażaków, strażaków z pobliskich OSP, przez przybyłych mieszkańców – sympatyków straży, a także przez Wójta Gminy Rokietnica Pana Bartosza Derecha, posła na Sejm Pana Bartłomieja Wróblewskiego, księdza tutejszej Parafii Andrzeja Magdziarza, a także Prezesa OSP Mrowino Pana Marka Goraja oraz Komendanta Gminnego, a zarazem Naczelnika OSP Mrowino Pana Leszka Małyszkę.

Jak mówią „SUKCES MA WIELU OJCÓW” i tak też było w naszym przypadku. Druhowie OSP Mrowino składają ogromne podziękowania za trud i zaangażowanie na rzecz Straży dla władz Gminy Rokietnica tj. Wójta Pana Bartosza Derecha, Wicewójta Pana Arkadiusza Klapińskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Izabeli Dziamskiej, Radnym Gminy Rokietnica, Przewodniczącej Komisji Finansów Pani Annie Niesiobędzkiej, Pani Sołtys Róże Lubce oraz dziękują Posłowi na Sejm Panu Bartłomiejowi Wróblewskiemu za wsparcie, pełne zaangażowanie oraz dobre słowo w procesie rekrutacji dotacji. Wszystkim Wam należą się ogromne brawa!!!! Nie było by jednak tego wszystkiego gdyby nie upór i determinacja (liczne godziny spędzone w remizie przy wypełnianiu wniosków) Zarządu OSP Mrowino.

Nie możemy także zapomnieć i podziękować Piekarni Pod Strzecha z Mrowina: Pani Agnieszce Olsztyńskiej, Panu Tomaszowi Świderskiemu, Pani Krystynie za przepiękny tort który skonsumowany został do ostatniego kawałka oraz Michałowi Seweryńskiemu z 31BLT Poznań Krzesiny za zapierający dech w piersi pokaz sztucznych ogni. Nad bezpieczeństwem całej tej uroczystości oczywiście czuwała nasza Policja za co dziękujemy Kierownikowi Posterunku Policji z Rokietnicy asp.szt. Tomaszowi Klonowskiemu oraz sierż.szt. Bartoszowi Dudkowi oraz Warzywniakowi „Jabłuszko” Patrycja i Michał Dziamscy.

Uświetnieniem tej uroczystości byłą także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Z Mrowina pod pieczą Druha Marcina Hajdo, która mimo później godziny wieczornej także witałą nowy wóz OSP Mrowino. Dziękujemy wszystkiem mieszkańcom na czele z Panią Sołtys Różą Lubka za tak liczne przybycie. Świadczy to o tym iż Mrowińska Straż Pożarna jest postrzegana jako ważne ogniwo naszego małego Kraju jakim jest Sołectwo Mrowino-Cerekwica. Dziękujemy strażakom przybyłym z OSP Przybroda, KSRG Josp Rokietnica, OSP Zielątkowo.
Ogromne podziękowania należą się także Pani Anecie Małyszce, Pani Agacie Małyszce, Pani Magdalenie Małyszce, Pani Weronice Pawlak, Pani Katarzynie Dobrochowskiej, Pani Marzenie Kram i rodzinie Hajdów, za bezinerestowaną, a jakże cenną pomoc przy organizacji uroczystości.

Zatem jeszcze raz zarówno wspólnie jak i każdemu z osobna, kto brał udział w tym wydarzeniu, bądź się do niego przyczynili mówimy:
WIELKIE DZIĘKI!!!