Owady błonkoskrzydłe w Przybrodzie

24 lipca 2021 o 15:07 zostaliśmy zadysponowani do owadów błonkoskrzydłych w Przybrodzie.
Na miejscu:
– OSP Mrowino
– OSP Przybroda
24 lipca 2021 o 15:47 zostaliśmy zadysponowani do owadów błonkoskrzydłych w Przybrodzie.
Na miejscu:
– OSP Mrowino
– OSP Przybroda