Pozrywane dachy, powalone drzewa… – 19 luty 2022 r.

19 lutego 2022 r. od godziny 1:27 do 18:15 nieustannie usuwaliśmy skutki wichury. Zostaliśmy zadysponowani do 20 zgłoszeń na terenie aglomeracji poznańskiej.
Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły nas kawą i poczęstunkiem!❤️