Standardy Ochrony Małoletnich w OSP

W dniu 6.02.2024 uchwałą Zarzadu OSP Mrowino zostały przyjete Standardy Ochrony Maloletnich wynikajace z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
Przepisy wchodzą w życie z dniem podjecia uchwały.
[art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)].

Uchwała zarządu:

Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży DDP i MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie

Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży DDP i MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie (wersja skrócona)