Kolejna karta ponad 120-letniej historii OSP MROWINO

Kolejna karta ponad 120-letniej historii OSP MROWINO właśnie się zapisała! ❗️🔥🚒

29.01.2021 o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy: Wójtem Gminy Rokietnica Panem Bartoszem Derechem, Ochotniczą Strażą Pożarną w Mrowinie reprezentowaną przez Prezesa druha Marka Goraja, oraz Skarbnika druha Andrzeja Małyszkę, a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu brygadierem Jackiem Michalakiem o włączeniu OSP MROWINO do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Polega to m.in. na tym, że OSP Mrowino będzie mogło być dysponowane do zdarzeń nie tylko na terenie Gminy, ale także na teren sąsiednich powiatów, województw, a także na teren całego kraju. OSP Mrowino od 2015 roku zabiegało o włączenie do KSRG, lecz dopiero teraz patrząc z perspektywy czasu, rozwoju Gminy, powiatu Poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego, nadszedł moment, aby trzecia jednostka OSP z Gminy Rokietnica została włączona do systemu. W tym miejscu należą się podziękowania Wójtowi Gminy Panu Bartoszowi Derechowi za pełne wsparcie i zrozumienie idei włączenia OSP Mrowino do KSRG. Nie byłoby jednak tego wszystkiego, gdyby nie zaangażowanie, dobre słowo, pomoc formalna i merytoryczna Posła na Sejm Pana Bartłomieja Wróblewskiego. To jest nasz wspólny sukces!🔥