Zebranie sprawozdawcze

Dnia 17.02.2017 r odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016 Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie.
Porządek zebrania był następujący:
-sprawozdanie z działalności bojowej
-sprawozdanie z działalności kulturalnej
-sprawozdanie finansowe

Plany jednostki na rok 2017
-Zaprzysiężenie MDP na członków jednostki
-Dyskusja nad sprawozdaniami

W zebraniu udział wzięli:
Pełnomocnik U.G Adam Nosal
młod. kpt Michał Osięgłowski
Radni: Ryszard Lubka
Agata Czerniejewska
Sołtys  Róża Lubka
Prezes ZG Paweł Czachor
oraz osoby zaprzyjaźnione z jednostką wraz z mieszkańcami sołectwa Mrowino-Cerekwica i Napachanie.

Na łamach felietonu jeszcze raz składamy gratulacje i życzymy wytrwania młodym adeptom MDP Mrowino.
Składamy podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w działalność naszej jednostki oraz za ich wsparcie, które nie zawsze musi mieć wymiar materialny, a jest bardzo cenne.

Następne spotkanie z mieszkańcami to drzwi otwarte, które odbędą się w maju.

Druhowie OSP Mrowino